TextHintingMode Výčet

Definice

Definuje chování vykreslování statického nebo animovaného textu.Defines the rendering behavior of static or animated text.

public enum class TextHintingMode
public enum TextHintingMode
type TextHintingMode = 
Public Enum TextHintingMode
Dědičnost
TextHintingMode

Pole

Animated 2

Vykreslovací modul vykresluje text s nejvyšší animovanou kvalitou.The rendering engine renders text with the highest animated quality.

Auto 0

Vykreslovací modul automaticky určuje, zda má být vykreslen text s nastavením kvality, který je vhodný pro animovaný nebo statický text.The rendering engine automatically determines whether to draw text with quality settings appropriate for animated or static text.

Fixed 1

Vykreslovací modul vykresluje text s nejvyšší statickou kvalitou.The rendering engine renders text with the highest static quality.

Poznámky

Pro statický text použijte pevnou.For static text, use Fixed.

Pro animovaný text můžete pomocí animovaného programu dovolit hladší animace za cenu kvality textu.For animated text, use Animated to allow for smoother animations at the cost of text quality.

Platí pro