TransformCollection.Enumerator.Reset Metoda

Definice

Obnoví enumerátor na jeho počáteční pozici, která je před první položkou v TransformCollection .Resets the enumerator to its initial position, which is before the first item in the TransformCollection.

public:
 virtual void Reset();
public void Reset ();
abstract member Reset : unit -> unit
override this.Reset : unit -> unit
Public Sub Reset ()

Implementuje

Výjimky

TransformCollectionByl změněn po vytvoření čítače výčtu.The TransformCollection was modified after the enumerator was created.

Platí pro

Viz také