VectorCollection.Enumerator Struktura

Definice

Vytvoří výčet Vector položek v VectorCollection .Enumerates Vector items in a VectorCollection.

public: value class VectorCollection::Enumerator : System::Collections::Generic::IEnumerator<System::Windows::Vector>
public struct VectorCollection.Enumerator : System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Windows.Vector>
type VectorCollection.Enumerator = struct
  interface IEnumerator
  interface IDisposable
  interface IEnumerator<Vector>
type VectorCollection.Enumerator = struct
  interface IEnumerator<Vector>
  interface IDisposable
  interface IEnumerator
type VectorCollection.Enumerator = struct
  interface IEnumerator
  interface IEnumerator<Vector>
  interface IDisposable
Public Structure VectorCollection.Enumerator
Implements IEnumerator(Of Vector)
Dědičnost
VectorCollection.Enumerator
Implementuje

Poznámky

Pokud je uvedeno jinak, členové této struktury se chovají přesně tak, jak je popsáno v IEnumerator rozhraní.Except where noted, members of this structure behave exactly as described by the IEnumerator interface.

Vlastnosti

Current

Získá aktuální prvek v kolekci.Gets the current element in the collection.

Metody

MoveNext()

Posune enumerátor na další prvek v kolekci.Advances the enumerator to the next element in the collection.

Reset()

Obnoví enumerátor na jeho počáteční pozici, která je před prvním prvkem v kolekci.Resets the enumerator to its initial position, which is before the first element in the collection.

Explicitní implementace rozhraní

IDisposable.Dispose()

Tento typ nebo člen podporuje infrastrukturu Windows Presentation Foundation (WPF) a není určen pro použití přímo v kódu.This type or member supports the Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

IEnumerator.Current

Tento typ nebo člen podporuje infrastrukturu Windows Presentation Foundation (WPF) a není určen pro použití přímo v kódu.This type or member supports the Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Platí pro