VisualCollection.Enumerator Struktura

Definice

Vytvoří výčet Visual položek v VisualCollection .Enumerates Visual items in a VisualCollection.

public: value class VisualCollection::Enumerator : System::Collections::IEnumerator
public struct VisualCollection.Enumerator : System.Collections.IEnumerator
type VisualCollection.Enumerator = struct
    interface IEnumerator
Public Structure VisualCollection.Enumerator
Implements IEnumerator
Dědičnost
VisualCollection.Enumerator
Implementuje

Vlastnosti

Current

Získá aktuální prvek v kolekci.Gets the current element in the collection.

Metody

MoveNext()

Posune enumerátor na další prvek v kolekci.Advances the enumerator to the next element in the collection.

Reset()

Obnoví enumerátor na jeho počáteční pozici, která je před prvním prvkem v kolekci.Resets the enumerator to its initial position, which is before the first element in the collection.

Explicitní implementace rozhraní

IEnumerator.Current

Popis těchto členů naleznete v tématu Current .For a description of this members, see Current.

Platí pro