TriggerActionCollection Konstruktory

Definice

Inicializuje instanci třídy TriggerActionCollection.Initializes an instance of the TriggerActionCollection class.

Přetížení

TriggerActionCollection()

Inicializuje instanci třídy TriggerActionCollection.Initializes an instance of the TriggerActionCollection class.

TriggerActionCollection(Int32)

Inicializuje instanci TriggerActionCollection třídy, která má zadanou počáteční velikost.Initializes an instance of the TriggerActionCollection class that has the specified initial size.

TriggerActionCollection()

Inicializuje instanci třídy TriggerActionCollection.Initializes an instance of the TriggerActionCollection class.

public:
 TriggerActionCollection();
public TriggerActionCollection ();
Public Sub New ()

Platí pro

TriggerActionCollection(Int32)

Inicializuje instanci TriggerActionCollection třídy, která má zadanou počáteční velikost.Initializes an instance of the TriggerActionCollection class that has the specified initial size.

public:
 TriggerActionCollection(int initialSize);
public TriggerActionCollection (int initialSize);
new System.Windows.TriggerActionCollection : int -> System.Windows.TriggerActionCollection
Public Sub New (initialSize As Integer)

Parametry

initialSize
Int32

Velikost kolekceThe size of the collection.

Platí pro