TriggerActionCollection.CopyTo(TriggerAction[], Int32) Metoda

Definice

Začíná na zadaném indexu a kopíruje položky kolekce do určeného pole.Begins at the specified index and copies the collection items to the specified array.

public:
 virtual void CopyTo(cli::array <System::Windows::TriggerAction ^> ^ array, int index);
public void CopyTo (System.Windows.TriggerAction[] array, int index);
abstract member CopyTo : System.Windows.TriggerAction[] * int -> unit
override this.CopyTo : System.Windows.TriggerAction[] * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As TriggerAction(), index As Integer)

Parametry

array
TriggerAction[]

Jednorozměrné pole, které je cílem položek zkopírovaných z kolekce.The one-dimensional array that is the destination of the items that are copied from the collection. Pole musí používat indexování založené na nule.The array must use zero-based indexing.

index
Int32

Index založený na nule na array začátku kopírování.The zero-based index in the array where copying starts.

Implementuje

Platí pro

Viz také