TriggerActionCollection.GetEnumerator Metoda

Definice

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Získá enumerátor, který provádí iteraci v kolekci.Returns an enumerator that iterates through the collection.

public:
 virtual System::Collections::Generic::IEnumerator<System::Windows::TriggerAction ^> ^ GetEnumerator();
[System.CLSCompliant(false)]
public System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Windows.TriggerAction> GetEnumerator ();
[<System.CLSCompliant(false)>]
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Windows.TriggerAction>
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Windows.TriggerAction>
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator(Of TriggerAction)

Návraty

IEnumerator<TriggerAction>

Objekt, IEnumerator který lze použít pro iteraci prostřednictvím kolekce.An IEnumerator object that can be used to iterate through the collection.

Implementuje

Atributy

Platí pro

Viz také