TriggerActionCollection.IsReadOnly Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda je kolekce jen pro čtení.Gets a value that indicates whether the collection is read-only.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

Hodnota true, pokud je kolekce určena jen pro čtení, jinak hodnota false.true if the collection is read-only; otherwise, false.

Implementuje

Platí pro

Viz také