TriggerActionCollection.Item[Int32] Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví položku, která se nachází na zadaném indexu.Gets or sets the item that is at the specified index.

public:
 property System::Windows::TriggerAction ^ default[int] { System::Windows::TriggerAction ^ get(int index); void set(int index, System::Windows::TriggerAction ^ value); };
public System.Windows.TriggerAction this[int index] { get; set; }
member this.Item(int) : System.Windows.TriggerAction with get, set
Default Public Property Item(index As Integer) As TriggerAction

Parametry

index
Int32

Index položky vycházející z nuly, který se má načíst nebo nastavit.The zero-based index of the item to get or set.

Hodnota vlastnosti

TriggerAction

TriggerActionObjekt, který je na zadaném indexu.The TriggerAction object that is at the specified index.

Implementuje

Platí pro

Viz také