TriggerActionCollection.RemoveAt(Int32) Metoda

Definice

Odebere z kolekce položku, která je umístěna v zadaném indexu.Removes from the collection the item that is located at the specified index.

public:
 virtual void RemoveAt(int index);
public void RemoveAt (int index);
abstract member RemoveAt : int -> unit
override this.RemoveAt : int -> unit
Public Sub RemoveAt (index As Integer)

Parametry

index
Int32

Z nuly vycházející index položky k odebrání.The zero-based index of the item to remove.

Implementuje

Platí pro

Viz také