IDocumentStructureProvider.AddDocumentStructure Metoda

Definice

DocumentStructure Přidá část specifikace XML Paper Specification (XPS) do balíčku XPS.

public:
 System::Windows::Xps::Packaging::XpsStructure ^ AddDocumentStructure();
public System.Windows.Xps.Packaging.XpsStructure AddDocumentStructure ();
abstract member AddDocumentStructure : unit -> System.Windows.Xps.Packaging.XpsStructure
Public Function AddDocumentStructure () As XpsStructure

Návraty

XpsStructure

DocumentStructure Představuje XpsStructure část balíčku XPS.

Poznámky

Další informace o DocumentStructure prvku balíčku XPS naleznete v kapitole 9 specifikace XML Paper Specification (XPS), kterou můžete získat v XPS: Specifikace a stažení licencí.

Platí pro