IDocumentStructureProvider Rozhraní

Definice

Definuje metodu pro přidání DocumentStructure části specifikace XPS (XML Paper Specification) do balíčku XPS.

public interface class IDocumentStructureProvider
public interface IDocumentStructureProvider
type IDocumentStructureProvider = interface
Public Interface IDocumentStructureProvider
Odvozené

Poznámky

Další informace o DocumentStructure elementu balíčku XPS naleznete v kapitole 9 specifikace specifikace XPS (XML Paper Specification), kterou můžete získat na adrese XPS: specifikace a stažení licencí.

Metody

AddDocumentStructure()

Přidá DocumentStructure součást formátu XPS (XML Paper Specification) do balíčku XPS.

Platí pro