IStoryFragmentProvider.AddStoryFragment Metoda

Definice

StoryFragments Přidá prvek do balíčku XPS.

public:
 System::Windows::Xps::Packaging::XpsStructure ^ AddStoryFragment();
public System.Windows.Xps.Packaging.XpsStructure AddStoryFragment ();
abstract member AddStoryFragment : unit -> System.Windows.Xps.Packaging.XpsStructure
Public Function AddStoryFragment () As XpsStructure

Návraty

XpsStructure

StoryFragments Představuje XpsStructure prvek v balíčku XPS.

Poznámky

Další informace o StoryFragments prvku balíčku XPS naleznete v kapitole 9 ve specifikaci XML Paper Specification (XPS), kterou můžete získat ve formátu XPS: Specifikace a stažení licencí.

Platí pro