IStoryFragmentProvider Rozhraní

Definice

Definuje metodu pro přidání StoryFragments části značek do balíčku XPS.

public interface class IStoryFragmentProvider
public interface IStoryFragmentProvider
type IStoryFragmentProvider = interface
Public Interface IStoryFragmentProvider
Odvozené

Poznámky

Další informace o StoryFragments prvku balíčku XPS naleznete v kapitole 9 ve specifikaci XML Paper Specification (XPS), kterou můžete získat ve formátu XPS: Specifikace a stažení licencí.

Metody

AddStoryFragment()

StoryFragments Přidá prvek do balíčku XPS.

Platí pro