IStoryFragmentProvider Rozhraní

Definice

Definuje metodu pro přidání StoryFragments části značky do balíčku XPS.

public interface class IStoryFragmentProvider
public interface IStoryFragmentProvider
type IStoryFragmentProvider = interface
Public Interface IStoryFragmentProvider
Odvozené

Poznámky

Další informace o StoryFragments elementu balíčku XPS naleznete v kapitole 9 specifikace specifikace XPS (XML Paper Specification), kterou můžete získat na adrese XPS: specifikace a stažení licencí.

Metody

AddStoryFragment()

Přidá StoryFragments prvek do balíčku XPS.

Platí pro