IXpsFixedDocumentReader.DocumentStructure Vlastnost

Definice

DocumentStructure Získá část, pokud existuje, z FixedDocument.

public:
 property System::Windows::Xps::Packaging::XpsStructure ^ DocumentStructure { System::Windows::Xps::Packaging::XpsStructure ^ get(); };
public System.Windows.Xps.Packaging.XpsStructure DocumentStructure { get; }
member this.DocumentStructure : System.Windows.Xps.Packaging.XpsStructure
Public ReadOnly Property DocumentStructure As XpsStructure

Hodnota vlastnosti

XpsStructure

Prvek XpsStructure , který představuje DocumentStructure prvek, pokud existuje, a jeho podřízené prvky.

Poznámky

Dokument SPECIFIKACE papíru XML (XPS) nemusí mít část Struktura dokumentu.

Platí pro