IXpsFixedDocumentReader.GetFixedPage(Uri) Metoda

Definice

Získá čtenář pro FixedPage zadaný identifikátor jednotného prostředku (URI).

public:
 System::Windows::Xps::Packaging::IXpsFixedPageReader ^ GetFixedPage(Uri ^ pageSource);
public System.Windows.Xps.Packaging.IXpsFixedPageReader GetFixedPage (Uri pageSource);
abstract member GetFixedPage : Uri -> System.Windows.Xps.Packaging.IXpsFixedPageReader
Public Function GetFixedPage (pageSource As Uri) As IXpsFixedPageReader

Parametry

pageSource
Uri

Identifikátor URI stránky.

Návraty

IXpsFixedPageReader

Stránka je určená IXpsFixedPageReader .

Platí pro