IXpsFixedDocumentReader.PrintTicket Vlastnost

Definice

PrintTicketZíská , pokud existuje, která je přidružena k FixedDocument.

public:
 property System::Printing::PrintTicket ^ PrintTicket { System::Printing::PrintTicket ^ get(); };
public System.Printing.PrintTicket PrintTicket { get; }
member this.PrintTicket : System.Printing.PrintTicket
Public ReadOnly Property PrintTicket As PrintTicket

Hodnota vlastnosti

PrintTicket

A PrintTicket obsahující výchozí možnosti tisku dokumentu nebo null pokud pro dokument neexistuje žádný lístek tisku.

Poznámky

Další informace o PrintTicket části dokumentu XML Paper Specification (XPS) naleznete v kapitole 2 specifikace XPS, kterou můžete získat v XPS: Specifikace a stažení licencí.

Platí pro

Viz také