IXpsFixedDocumentWriter.DocumentNumber Vlastnost

Definice

Získá nulovou pozici FixedDocument v sadě FixedDocumentSequence.

public:
 property int DocumentNumber { int get(); };
public int DocumentNumber { get; }
member this.DocumentNumber : int
Public ReadOnly Property DocumentNumber As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Pozice na základě FixedDocument nuly v sadě FixedDocumentSequence.

Poznámky

Vlastnost DocumentNumber je založená na nule. Hodnota DocumentNumber nuly (0) označuje první FixedDocument hodnotu v souboru FixedDocumentSequence.

Platí pro