IXpsFixedDocumentWriter.PrintTicket Vlastnost

Definice

Nastaví výchozí možnosti tisku .FixedDocument

public:
 property System::Printing::PrintTicket ^ PrintTicket { void set(System::Printing::PrintTicket ^ value); };
public System.Printing.PrintTicket PrintTicket { set; }
member this.PrintTicket : System.Printing.PrintTicket
Public Property PrintTicket As PrintTicket

Hodnota vlastnosti

PrintTicket

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak použít PrintTicket vlastnost k přidružení k PrintTicket FixedDocument.

// ------------------------- AddPackageContent ----------------------------
/// <summary>
///  Adds a predefined set of content to a given XPS document.</summary>
/// <param name="xpsDocument">
///  The package to add the document content to.</param>
/// <param name="attachPrintTicket">
///  true to include a PrintTicket with the
///  document; otherwise, false.</param>
void AddPackageContent (XpsDocument^ xpsDocument, bool attachPrintTicket)
{
  try
  {
   PrintTicket^ printTicket = GetPrintTicketFromPrinter();
   // PrintTicket is null, there is no need to attach one.
   if (printTicket == nullptr)
   {
     attachPrintTicket = false;
   }
   // Add a FixedDocumentSequence at the Package root
   IXpsFixedDocumentSequenceWriter^ documentSequenceWriter = xpsDocument->AddFixedDocumentSequence();

   // Add the 1st FixedDocument to the FixedDocumentSequence. - - - - -
   IXpsFixedDocumentWriter^ fixedDocumentWriter = documentSequenceWriter->AddFixedDocument();

   AddDocumentContent(fixedDocumentWriter);

   // Commit the 1st Document
   fixedDocumentWriter->Commit();

   // Add a 2nd FixedDocument to the FixedDocumentSequence. - - - - - -
   fixedDocumentWriter = documentSequenceWriter->AddFixedDocument();

   // Add content to the 2nd document.
   AddDocumentContent(fixedDocumentWriter);

   // If attaching PrintTickets, attach one at the FixedDocument level.
   if (attachPrintTicket)
   {
     fixedDocumentWriter->PrintTicket = printTicket;
   }
   // Commit the 2nd document.
   fixedDocumentWriter->Commit();

   // If attaching PrintTickets, attach one at
   // the package FixedDocumentSequence level.
   if (attachPrintTicket)
   {
     documentSequenceWriter->PrintTicket = printTicket;
   }
   // Commit the FixedDocumentSequence
   documentSequenceWriter->Commit();
  } catch (XpsPackagingException^ xpsException)
  {
   throw xpsException;

  }
};// end:AddPackageContent()
// ------------------------- AddPackageContent ----------------------------
/// <summary>
///  Adds a predefined set of content to a given XPS document.</summary>
/// <param name="xpsDocument">
///  The package to add the document content to.</param>
/// <param name="attachPrintTicket">
///  true to include a PrintTicket with the
///  document; otherwise, false.</param>
private void AddPackageContent(
  XpsDocument xpsDocument, bool attachPrintTicket)
{
  try
  {
    PrintTicket printTicket = GetPrintTicketFromPrinter();
    // PrintTicket is null, there is no need to attach one.
    if (printTicket == null)
      attachPrintTicket = false;

    // Add a FixedDocumentSequence at the Package root
    IXpsFixedDocumentSequenceWriter documentSequenceWriter =
      xpsDocument.AddFixedDocumentSequence();

    // Add the 1st FixedDocument to the FixedDocumentSequence. - - - - -
    IXpsFixedDocumentWriter fixedDocumentWriter =
      documentSequenceWriter.AddFixedDocument();

    // Add content to the 1st document
    AddDocumentContent(fixedDocumentWriter);

    // Commit the 1st Document
    fixedDocumentWriter.Commit();

    // Add a 2nd FixedDocument to the FixedDocumentSequence. - - - - - -
    fixedDocumentWriter = documentSequenceWriter.AddFixedDocument();

    // Add content to the 2nd document.
    AddDocumentContent(fixedDocumentWriter);

    // If attaching PrintTickets, attach one at the FixedDocument level.
    if (attachPrintTicket)
      fixedDocumentWriter.PrintTicket = printTicket;

    // Commit the 2nd document.
    fixedDocumentWriter.Commit();

    // If attaching PrintTickets, attach one at
    // the package FixedDocumentSequence level.
    if (attachPrintTicket)
      documentSequenceWriter.PrintTicket = printTicket;

    // Commit the FixedDocumentSequence
    documentSequenceWriter.Commit();
  }
  catch (XpsPackagingException xpsException)
  {
    throw xpsException;
  }
}// end:AddPackageContent()
' ------------------------- AddPackageContent ----------------------------
''' <summary>
'''  Adds a predefined set of content to a given XPS document.</summary>
''' <param name="xpsDocument">
'''  The package to add the document content to.</param>
''' <param name="attachPrintTicket">
'''  true to include a PrintTicket with the
'''  document; otherwise, false.</param>
Private Sub AddPackageContent(ByVal xpsDocument As XpsDocument, ByVal attachPrintTicket As Boolean)
  Try
    Dim printTicket As PrintTicket = GetPrintTicketFromPrinter()
    ' PrintTicket is null, there is no need to attach one.
    If printTicket Is Nothing Then
      attachPrintTicket = False
    End If

    ' Add a FixedDocumentSequence at the Package root
    Dim documentSequenceWriter As IXpsFixedDocumentSequenceWriter = xpsDocument.AddFixedDocumentSequence()

    ' Add the 1st FixedDocument to the FixedDocumentSequence. - - - - -
    Dim fixedDocumentWriter As IXpsFixedDocumentWriter = documentSequenceWriter.AddFixedDocument()

    ' Add content to the 1st document
    AddDocumentContent(fixedDocumentWriter)

    ' Commit the 1st Document
    fixedDocumentWriter.Commit()

    ' Add a 2nd FixedDocument to the FixedDocumentSequence. - - - - - -
    fixedDocumentWriter = documentSequenceWriter.AddFixedDocument()

    ' Add content to the 2nd document.
    AddDocumentContent(fixedDocumentWriter)

    ' If attaching PrintTickets, attach one at the FixedDocument level.
    If attachPrintTicket Then
      fixedDocumentWriter.PrintTicket = printTicket
    End If

    ' Commit the 2nd document.
    fixedDocumentWriter.Commit()

    ' If attaching PrintTickets, attach one at
    ' the package FixedDocumentSequence level.
    If attachPrintTicket Then
      documentSequenceWriter.PrintTicket = printTicket
    End If

    ' Commit the FixedDocumentSequence
    documentSequenceWriter.Commit()
  Catch xpsException As XpsPackagingException
    Throw xpsException
  End Try
End Sub

Poznámky

Nastavení této vlastnosti neověřuje ani neupravuje zadané PrintTicket pro konkrétní PrintQueuevlastnost . V případě potřeby vytvořte metodu MergeAndValidatePrintTicket specifickou PrintTicket pro danou PrintQueuetiskárnu.

Platí pro