Activity.ClosedEvent Pole

Definice

Představuje DependencyProperty cíl, který cílí na Closed událost.Represents the DependencyProperty that targets the Closed event.

public: static initonly System::Workflow::ComponentModel::DependencyProperty ^ ClosedEvent;
public static readonly System.Workflow.ComponentModel.DependencyProperty ClosedEvent;
 staticval mutable ClosedEvent : System.Workflow.ComponentModel.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly ClosedEvent As DependencyProperty 

Hodnota pole

DependencyProperty

Poznámky

Nepřímý přístup ke každé veřejné vlastnosti a události tohoto typu máte prostřednictvím odpovídající vlastnosti závislosti.You indirectly access each public property and event of this type by the resolution of a corresponding dependency property. Tato vlastnost závislosti je veřejné statické pole s názvem XProperty nebo XEvent , kde X je odpovídající vlastnost.This dependency property is the public static field named XProperty or XEvent, where X is the corresponding property.

Nepřímý přístup ke každé veřejné vlastnosti a události tohoto typu máte prostřednictvím odpovídající vlastnosti závislosti.You indirectly access each public property and event of this type by the resolution of a corresponding dependency property. Tato vlastnost závislosti je veřejné statické pole s názvem XProperty nebo XEvent, kde X je odpovídající vlastnost.This dependency property is the public static field named XProperty or XEvent, where X is the corresponding property.

Platí pro