DebugEngineCallback Delegát

Definice

Odkazuje na metodu zpětného volání, která je vyvolána součástí vyhodnocení výrazu pracovního postupu.References a callback method that is invoked by the workflow expression evaluation component.

public delegate void DebugEngineCallback();
public delegate void DebugEngineCallback();
type DebugEngineCallback = delegate of unit -> unit
Public Delegate Sub DebugEngineCallback()

Poznámky

Poznámka

V tomto materiálu jsou popsané zastaralé typy a obory názvů.This material discusses types and namespaces that are obsolete. Další informace najdete v tématu zastaralé typy v programovací model Windows Workflow Foundation 4,5.For more information, see Deprecated Types in Windows Workflow Foundation 4.5.

Výchozí zpětné volání je implementováno interně v modulu runtime pracovního postupu pomocí objektu, který běží v nezávislém vlákně a poskytuje kontext pro vyhodnocení výrazu pracovního postupu.The default callback is implemented internally in the workflow runtime engine by an object that runs on an independent thread and provides context for workflow expression evaluation.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro