XamlMember.IsReadOnly Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda XamlMember se jedná o člena určeného jen pro čtení.Gets a value that indicates whether this XamlMember represents a read-only member.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Hodnota vlastnosti

truePokud tento XamlMember příkaz představuje člena jen pro čtení; falsev opačném případě.true if this XamlMember represents a read-only member; otherwise, false.

Poznámky

IsReadOnly VoláníLookupIsReadOnly Invoke nebo konkrétní přepsání této metody.Calling IsReadOnly invokes LookupIsReadOnly or a specific override of that method.

Platí pro