XamlMember.IsWriteOnly Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda XamlMember představuje člena pouze pro zápis.Gets a value that indicates whether this XamlMember represents a write-only member.

public:
 property bool IsWriteOnly { bool get(); };
public bool IsWriteOnly { get; }
member this.IsWriteOnly : bool
Public ReadOnly Property IsWriteOnly As Boolean

Hodnota vlastnosti

truePokud tento XamlMember příkaz představuje člena pouze pro zápis; falsev opačném případě.true if this XamlMember represents a write-only member; otherwise, false.

Poznámky

IsWriteOnly VoláníLookupIsWriteOnly Invoke nebo konkrétní přepsání této metody.Calling IsWriteOnly invokes LookupIsWriteOnly or a specific override of that method.

Platí pro