XamlMember.SerializationVisibility Vlastnost

Definice

DesignerSerializationVisibility Získá hodnotu, která označuje, jak má vizuální Návrhář zpracovat člen.Gets a DesignerSerializationVisibility value, which indicates how a visual designer should process the member.

public:
 property System::ComponentModel::DesignerSerializationVisibility SerializationVisibility { System::ComponentModel::DesignerSerializationVisibility get(); };
public System.ComponentModel.DesignerSerializationVisibility SerializationVisibility { get; }
member this.SerializationVisibility : System.ComponentModel.DesignerSerializationVisibility
Public ReadOnly Property SerializationVisibility As DesignerSerializationVisibility

Hodnota vlastnosti

Hodnota DesignerSerializationVisibility výčtu.A value of the DesignerSerializationVisibility enumeration. Výchozí hodnota je Visible.The default is Visible.

Platí pro