XamlNodeType Výčet

Definice

Popisuje typ uzlu, který je aktuálně zpracováván čtečkou XAML.Describes the type of the node that is currently being processed by a XAML reader.

public enum class XamlNodeType
public enum XamlNodeType
type XamlNodeType = 
Public Enum XamlNodeType
Dědičnost
XamlNodeType

Pole

EndMember 5

Čtecí modul je na konci členského uzlu.The reader is at the end of a member node.

EndObject 3

Čtenář je na konci objektu uzlu.The reader is at the end of an object node.

GetObject 2

Čtenář je v rámci uzlu objektu a zapisuje výchozí nebo implicitní hodnotu namísto hodnoty zadaného objektu.The reader is within an object node and writing a default or implicit value, instead of being a specified object value.

NamespaceDeclaration 7

Čtenář je v rámci deklarace oboru názvů XML.The reader is within an XML namespace declaration.

None 0

Čtecí modul není umístěn na skutečném uzlu (například čtecí modul může být na konci souboru).The reader is not positioned at a true node (for example, the reader might be at end-of-file).

StartMember 4

Čtecí modul je na začátku členského uzlu.The reader is at the start of a member node.

StartObject 1

Čtecí modul je na začátku uzlu objektu.The reader is at the start of an object node.

Value 6

Čtenář je v rámci uzlu a zpracovává hodnotu.The reader is within a node and processing a value.

Platí pro

Viz také