XContainer.FirstNode Vlastnost

Definice

Získá první podřízený uzel tohoto uzlu.Gets the first child node of this node.

public:
 property System::Xml::Linq::XNode ^ FirstNode { System::Xml::Linq::XNode ^ get(); };
public System.Xml.Linq.XNode FirstNode { get; }
public System.Xml.Linq.XNode? FirstNode { get; }
member this.FirstNode : System.Xml.Linq.XNode
Public ReadOnly Property FirstNode As XNode

Hodnota vlastnosti

XNode

XNodeObsahuje první podřízený uzel XContainer .An XNode containing the first child node of the XContainer.

Příklady

Následující příklad vytvoří prvek, který obsahuje podřízené prvky.The following example creates an element that contains child elements. Pak získá první podřízený uzel nadřazeného elementu.It then gets the first child node of the parent element.

XElement xmlTree = new XElement("Root", 
  new XElement("Child1", 1), 
  new XElement("Child2", 2), 
  new XElement("Child3", 3), 
  new XElement("Child4", 4), 
  new XElement("Child5", 5) 
); 
XNode firstNode = xmlTree.FirstNode; 
Console.WriteLine(firstNode); 
Dim xmlTree As XElement = _  
    <Root> 
      <Child1>1</Child1> 
      <Child2>2</Child2> 
      <Child3>3</Child3> 
      <Child4>4</Child4> 
      <Child5>5</Child5> 
    </Root> 

Dim firstNode As XNode = xmlTree.FirstNode 
Console.WriteLine(firstNode) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

<Child1>1</Child1> 

Platí pro

Viz také