XElement.WriteToAsync(XmlWriter, CancellationToken) Metoda

Definice

Asynchronně zapisuje tuto operaci XElement do zadaného zapisovače.Asynchronously writes this XElement to the specified writer.

public:
 override System::Threading::Tasks::Task ^ WriteToAsync(System::Xml::XmlWriter ^ writer, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public override System.Threading.Tasks.Task WriteToAsync (System.Xml.XmlWriter writer, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
override this.WriteToAsync : System.Xml.XmlWriter * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
Public Overrides Function WriteToAsync (writer As XmlWriter, cancellationToken As CancellationToken) As Task

Parametry

writer
XmlWriter

Zapisovač, do kterého se má zapisovat XElement .The writer to write this XElement to.

cancellationToken
CancellationToken

Token, který lze použít k vyžádání zrušení asynchronní operace.A token that can be used to request cancellation of the asynchronous operation.

Návraty

Task

Úkol, který představuje operaci asynchronního zápisu.A task representing the asynchronous write operation.

Platí pro