XNode.WriteToAsync(XmlWriter, CancellationToken) Metoda

Definice

Zapíše aktuální uzel do XmlWriter .Writes the current node to an XmlWriter.

public:
 abstract System::Threading::Tasks::Task ^ WriteToAsync(System::Xml::XmlWriter ^ writer, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public abstract System.Threading.Tasks.Task WriteToAsync (System.Xml.XmlWriter writer, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member WriteToAsync : System.Xml.XmlWriter * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
Public MustOverride Function WriteToAsync (writer As XmlWriter, cancellationToken As CancellationToken) As Task

Parametry

writer
XmlWriter

Zapisovač, do kterého se má zapsat aktuální uzelThe writer to write the current node into.

cancellationToken
CancellationToken

Token, který lze použít k vyžádání zrušení asynchronní operace.A token that can be used to request cancellation of the asynchronous operation.

Návraty

Task

Úkol, který představuje operaci asynchronního zápisu.A task representing the asynchronous write operation.

Platí pro