CodeIdentifiers.UseCamelCasing Vlastnost

Definice

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli instance používá ve stylu CamelCase případ.Gets or sets a value that indicates whether the instance uses camel case.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 property bool UseCamelCasing { bool get(); void set(bool value); };
public bool UseCamelCasing { get; set; }
member this.UseCamelCasing : bool with get, set
Public Property UseCamelCasing As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true pro indikaci, že instance používá ve stylu CamelCase případ; false pro indikaci, že instance používá velká písmena jazyka Pascal.true to indicate that the instance uses camel case; false to indicate that the instance uses Pascal case.

Poznámky

Pokud je první znak v ve stylu CamelCase písmenem, musí být v případě, že je v případě prvního znaku identifikátoru písmeno, malý.With camel case, if the first character of an identifier is a letter, it must be lowercase. Pokud je v případě, že je prvním znakem písmeno, v případě jazyka Pascal, musí být velká písmena.With Pascal case, if the first character is a letter, it must be uppercase.

Platí pro