XmlParserContext.NameTable Vlastnost

Definice

Získá XmlNameTable použité pro atomizovat řetězce.Gets the XmlNameTable used to atomize strings. Další informace o řetězení řetězců naleznete v tématu XmlNameTable .For more information on atomized strings, see XmlNameTable.

public:
 property System::Xml::XmlNameTable ^ NameTable { System::Xml::XmlNameTable ^ get(); void set(System::Xml::XmlNameTable ^ value); };
public System.Xml.XmlNameTable NameTable { get; set; }
public System.Xml.XmlNameTable? NameTable { get; set; }
member this.NameTable : System.Xml.XmlNameTable with get, set
Public Property NameTable As XmlNameTable

Hodnota vlastnosti

XmlNameTable

Hodnota XmlNameTableThe XmlNameTable.

Platí pro