XmlSpace Výčet

Definice

Určuje aktuální xml:space obor.Specifies the current xml:space scope.

public enum class XmlSpace
public enum XmlSpace
type XmlSpace = 
Public Enum XmlSpace
Dědičnost
XmlSpace

Pole

Default 1

xml:spaceObor se rovná default .The xml:space scope equals default.

None 0

Žádný xml:space obor.No xml:space scope.

Preserve 2

xml:spaceObor se rovná preserve .The xml:space scope equals preserve.

Platí pro