XmlWriter.IDisposable.Dispose Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu Dispose() .For a description of this member, see Dispose().

 virtual void System.IDisposable.Dispose() = IDisposable::Dispose;
void IDisposable.Dispose ();
abstract member System.IDisposable.Dispose : unit -> unit
override this.System.IDisposable.Dispose : unit -> unit
Sub Dispose () Implements IDisposable.Dispose

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že XmlWriter je instance přetypování na IDisposable rozhraní.It can be used only when the XmlWriter instance is cast to an IDisposable interface.

Tento člen se může chovat odlišně, pokud se používá v přenositelném projektu knihovny tříd.This member may behave differently when it is used in a Portable Class Library project. Další informace najdete v tématu rozdíly v rozhraní API v přenosných knihovnách tříd.For more information, see API Differences in Portable Class Library.

Platí pro