IVSWebReferenceDynamicProperties2.SupportsDynamicProperties Metoda

Definice

Určuje, zda webová služba podporuje dynamické vlastnosti.Indicates if a Web service supports dynamic properties.

public:
 bool SupportsDynamicProperties();
public:
 bool SupportsDynamicProperties();
bool SupportsDynamicProperties();
[System.Runtime.InteropServices.DispId(3)]
public bool SupportsDynamicProperties ();
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(3)>]
abstract member SupportsDynamicProperties : unit -> bool
Public Function SupportsDynamicProperties () As Boolean

Návraty

Boolean

Logická hodnota označující, zda webová služba podporuje dynamické vlastnosti (true) nebo ne (false).A boolean indicating whether a Web service supports dynamic properties (true) or not (false).

Atributy

Platí pro