IVSWebReferenceDynamicProperties2 Rozhraní

Definice

Obsahuje metody pro získání a nastavení dynamických vlastností na webový odkaz.Contains methods to get and set dynamic properties on a Web reference.

public interface class IVSWebReferenceDynamicProperties2
public interface class IVSWebReferenceDynamicProperties2
__interface IVSWebReferenceDynamicProperties2
[System.Runtime.InteropServices.Guid("E4311E4C-0819-404B-B0D9-F5F44716ECEC")]
[System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(4160)]
public interface IVSWebReferenceDynamicProperties2
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("E4311E4C-0819-404B-B0D9-F5F44716ECEC")>]
[<System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(4160)>]
type IVSWebReferenceDynamicProperties2 = interface
Public Interface IVSWebReferenceDynamicProperties2
Atributy

Metody

GetDynamicPropertyName(String)

Vrátí název dynamické vlastnosti webové služby.Returns the name of the Web service dynamic property.

SetDynamicProperty(String, String)

Nastaví vlastnost dynamického webového odkazu.Sets a dynamic Web reference property.

SupportsDynamicProperties()

Určuje, zda webová služba podporuje dynamické vlastnosti.Indicates if a Web service supports dynamic properties.

Platí pro