AnimationExtensions.AbortAnimation(IAnimatable, String) Metoda

Definice

Zastaví animaci.

public static bool AbortAnimation (this Xamarin.Forms.IAnimatable self, string handle);
static member AbortAnimation : Xamarin.Forms.IAnimatable * string -> bool

Parametry

self
IAnimatable

Objekt, na kterém bude tato metoda spuštěna.

handle
String

Klíč animace, který musí být jedinečný mezi jeho stejnou a nadřazenou animací po dobu trvání animace.

Návraty

Boolean

Poznámky

Pokud handle odkazuje na animaci, která patří do této IAnimatable instance, pak se odeberou obslužné rutiny doplnění, aby se proces doplnění zastavil, animace je z této IAnimatable instance odebrána a je označena jako dokončená. Pokud handle odkazuje na jednu z Kinetik, která patří do této IAnimatable instance, pak je a její značka odebrána.

Platí pro