Application.Properties Vlastnost

Definice

Získá slovník trvalých vlastností pro tento Application objekt.

public System.Collections.Generic.IDictionary<string,object> Properties { get; }
member this.Properties : System.Collections.Generic.IDictionary<string, obj>

Hodnota vlastnosti

IDictionary<String,Object>

Slovník trvalých vlastností pro aplikaci

Poznámky

Vývojáři mohou tuto vlastnost použít k uložení trvalého stavu aplikace napříč všemi kódy aplikací. Pokud je aplikace pozastavena nebo vypnuta, jsou hodnoty ve slovníku uchovány na zařízení.

Platí pro