BindableObject.ClearValue Metoda

Definice

Přetížení

ClearValue(BindableProperty)

Vymaže libovolnou hodnotu nastavenou SetValue pro property.

ClearValue(BindablePropertyKey)

Vymaže libovolnou hodnotu nastavenou SetValue pro vlastnost, která je identifikována propertyKey.

ClearValue(BindableProperty)

Vymaže libovolnou hodnotu nastavenou SetValue pro property.

public void ClearValue (Xamarin.Forms.BindableProperty property);
member this.ClearValue : Xamarin.Forms.BindableProperty -> unit

Parametry

property
BindableProperty

BindableProperty vymazat.

Poznámky

Volání této metody na readonly vlastnost způsobí InvalidOperationException.

Platí pro

ClearValue(BindablePropertyKey)

Vymaže libovolnou hodnotu nastavenou SetValue pro vlastnost, která je identifikována propertyKey.

public void ClearValue (Xamarin.Forms.BindablePropertyKey propertyKey);
member this.ClearValue : Xamarin.Forms.BindablePropertyKey -> unit

Parametry

propertyKey
BindablePropertyKey

BindablePropertyKey, který identifikuje BindableProperty k vymazání.

Poznámky

Volání této metody na readonly vlastnost způsobí InvalidOperationException.

Platí pro