BindableObject.ClearValue Metoda

Definice

Přetížení

ClearValue(BindableProperty)

Vymaže všechny hodnoty nastavené SetValue pro property .

ClearValue(BindablePropertyKey)

Vymaže jakoukoli hodnotu nastavenou SetValue pro vlastnost, která je identifikována pomocí propertyKey .

ClearValue(BindableProperty)

Vymaže všechny hodnoty nastavené SetValue pro property .

public void ClearValue (Xamarin.Forms.BindableProperty property);
member this.ClearValue : Xamarin.Forms.BindableProperty -> unit

Parametry

property
BindableProperty

BindableProperty, který se má vymazat

Poznámky

Volání této metody u vlastnosti jen pro čtení bude mít za následek chybu InvalidOperationException.

Platí pro

ClearValue(BindablePropertyKey)

Vymaže jakoukoli hodnotu nastavenou SetValue pro vlastnost, která je identifikována pomocí propertyKey .

public void ClearValue (Xamarin.Forms.BindablePropertyKey propertyKey);
member this.ClearValue : Xamarin.Forms.BindablePropertyKey -> unit

Parametry

propertyKey
BindablePropertyKey

BindablePropertyKey, který označuje, že se BindableProperty má vymazat.

Poznámky

Volání této metody u vlastnosti jen pro čtení bude mít za následek chybu InvalidOperationException.

Platí pro