BindableObject.GetValues Metoda

Definice

Přetížení

GetValues(BindableProperty, BindableProperty)
Zastaralé.

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

GetValues(BindableProperty, BindableProperty, BindableProperty)
Zastaralé.

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

GetValues(BindableProperty, BindableProperty)

Upozornění

GetValues is obsolete as of 4.0.0. Please use GetValue instead.

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
[System.Obsolete("GetValues is obsolete as of 4.0.0. Please use GetValue instead.")]
public object[] GetValues (Xamarin.Forms.BindableProperty property0, Xamarin.Forms.BindableProperty property1);
member this.GetValues : Xamarin.Forms.BindableProperty * Xamarin.Forms.BindableProperty -> obj[]

Parametry

property0
BindableProperty

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

property1
BindableProperty

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

Návraty

Object[]

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

Atributy

Platí pro

GetValues(BindableProperty, BindableProperty, BindableProperty)

Upozornění

GetValues is obsolete as of 4.0.0. Please use GetValue instead.

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
[System.Obsolete("GetValues is obsolete as of 4.0.0. Please use GetValue instead.")]
public object[] GetValues (Xamarin.Forms.BindableProperty property0, Xamarin.Forms.BindableProperty property1, Xamarin.Forms.BindableProperty property2);
member this.GetValues : Xamarin.Forms.BindableProperty * Xamarin.Forms.BindableProperty * Xamarin.Forms.BindableProperty -> obj[]

Parametry

property0
BindableProperty

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

property1
BindableProperty

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

property2
BindableProperty

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

Návraty

Object[]

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

Atributy

Platí pro