BindableObject.SetBinding(BindableProperty, BindingBase) Metoda

Definice

Přiřadí vazbu k vlastnosti.

public void SetBinding (Xamarin.Forms.BindableProperty targetProperty, Xamarin.Forms.BindingBase binding);
member this.SetBinding : Xamarin.Forms.BindableProperty * Xamarin.Forms.BindingBase -> unit

Parametry

targetProperty
BindableProperty

BindableProperty, pro který chcete nastavit vazbu.

binding
BindingBase

Vazba, kterou chcete nastavit.

Poznámky

Následující příklad ukazuje, jak nastavit vazbu na vlastnost:

var label = new Label ();
label.SetBinding (Label.TextProperty, new Binding ("Name"));
label.BindingContext = new {
    Name = "John Doe",
    Company = "Xamarin"
};

Debug.WriteLine (label.Text); // prints "John Doe"

Platí pro