BindingBase.StringFormat Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví řetězec formátu pro tuto vazbu.

public string StringFormat { get; set; }
member this.StringFormat : string with get, set

Hodnota vlastnosti

String

Řetězec určující formát pro hodnoty touto vazbou.

Poznámky

Používá k zajištění formátu zobrazení pro hodnotu vazby nebo skládání hodnota jiným textem. Implementors z BindingBase rozhodnout, jak se využívá formát řetězce, ale podporují standard Format konvence.

Binding Umožňuje jeden argument pro ni singulární.

Jednoduchý příklad zobrazuje text skládání a určení, formát zobrazení hodnoty Binding

Label label = new Label();
label.AddBinding (new Binding (Label.TextProperty, "Price") {
  StringFormat = "Price: {0:C2}"
});

Platí pro

Viz také