BindingBase.ThrowIfApplied Metoda

Definice

Vyvolá InvalidOperationException pokud vazba nebyla použita.

protected void ThrowIfApplied ();
member this.ThrowIfApplied : unit -> unit

Poznámky

Pomocí této metody v metody Set vlastnosti jako vazby nelze změnit jednou použít.

Platí pro