Element.Id Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která může být použita k jednoznačné identifikaci prvku prostřednictvím spuštění aplikace.

public Guid Id { get; }
member this.Id : Guid

Hodnota vlastnosti

Guid

Identifikátor GUID jednoznačně identifikující element.

Poznámky

Tato hodnota je generována za běhu a není stabilní v průběhu spuštění aplikace.

Platí pro