Element.ParentView Vlastnost

Definice

Upozornění

ParentView is obsolete as of version 2.1.0. Please use Parent instead.

Získá prvek, který je nejbližším nadřazeným prvkem tohoto prvku, který je VisualElement .

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
[System.Obsolete("ParentView is obsolete as of version 2.1.0. Please use Parent instead.")]
public Xamarin.Forms.VisualElement ParentView { get; }
member this.ParentView : Xamarin.Forms.VisualElement

Hodnota vlastnosti

VisualElement

Nejbližší ansestor, který je VisualElement .

Atributy

Poznámky

Pohodlný způsob přístupu k nejbližšímu předchůdci prvku, který je ve skutečnosti reprezentován na obrazovce vizuálně. Pokud je tento prvek vizuální prvek, jeho meze jsou relativní vzhledem k jeho ParentView.

Platí pro