Element.SetValueFromRenderer Metoda

Definice

Přetížení

SetValueFromRenderer(BindableProperty, Object)

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

SetValueFromRenderer(BindablePropertyKey, Object)

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

SetValueFromRenderer(BindableProperty, Object)

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public void SetValueFromRenderer (Xamarin.Forms.BindableProperty property, object value);
member this.SetValueFromRenderer : Xamarin.Forms.BindableProperty * obj -> unit

Parametry

property
BindableProperty

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

value
Object

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

Implementuje

Atributy

Platí pro

SetValueFromRenderer(BindablePropertyKey, Object)

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
public void SetValueFromRenderer (Xamarin.Forms.BindablePropertyKey property, object value);
abstract member SetValueFromRenderer : Xamarin.Forms.BindablePropertyKey * obj -> unit
override this.SetValueFromRenderer : Xamarin.Forms.BindablePropertyKey * obj -> unit

Parametry

property
BindablePropertyKey

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

value
Object

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

Implementuje

Atributy

Platí pro