FlyoutHeaderBehavior Výčet

Definice

Výčet režimů následovaných FlyoutHeader .

public enum FlyoutHeaderBehavior
type FlyoutHeaderBehavior = 
Dědičnost
FlyoutHeaderBehavior

Pole

CollapseOnScroll 3

Sbalí hlavičku informačního rámečku, když dojde k posouvání.

Default 0

Výchozí chování zůstane v informačním rámečku opraveno, zatímco následující obsah se může posouvat.

Fixed 1
Scroll 2

Platí pro