IElementController.EffectControlProvider Vlastnost

Definice

Pro interní použití nástroji pro vykreslování platforem.

public Xamarin.Forms.IEffectControlProvider EffectControlProvider { get; set; }
member this.EffectControlProvider : Xamarin.Forms.IEffectControlProvider with get, set

Hodnota vlastnosti

IEffectControlProvider

Platí pro