InputView.Placeholder Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví text, který se zobrazí, když je ovládací prvek prázdný.

public string Placeholder { get; set; }
member this.Placeholder : string with get, set

Hodnota vlastnosti

String

Text zobrazený v případě, že je ovládací prvek prázdný

Platí pro