Label.LineBreakModeProperty Pole

Definice

Záložní úložiště pro vlastnost LineBreakMode s možností vazby

public static readonly Xamarin.Forms.BindableProperty LineBreakModeProperty;
 staticval mutable LineBreakModeProperty : Xamarin.Forms.BindableProperty

Hodnota pole

BindableProperty

Platí pro