Label.LineHeightProperty Pole

Definice

Záložní úložiště pro LineHeight vlastnost Bind

public static readonly Xamarin.Forms.BindableProperty LineHeightProperty;
 staticval mutable LineHeightProperty : Xamarin.Forms.BindableProperty

Hodnota pole

BindableProperty

Platí pro