Label.OnBindingContextChanged Metoda

Definice

Metoda, která je volána při změně kontextu vazby.

protected override void OnBindingContextChanged ();
override this.OnBindingContextChanged : unit -> unit

Platí pro